Pelan Data Ultimate 35 - Data Besar, Tempoh Sah Prepaid Terpanjang

Onexox Ultimate 35


Pelan Onexox Ultimate Data 35

Memperkenalkan pelan baru ONEXOX Prepaid, The Ultimate 35. Kami akan gegarkan dunia anda dengan pelan data yang tak habis-habis dan nikmati pengalaman data tanpa gangguan pada harga yang membingungkan. Cuma RM35 sebulan anda boleh menikmati data sehingga 50GB sebulan tanpa kontrak. Juga tersedia dalam bentuk eSIM.

Terma dan Syarat Pakej Pelan Ultimate Data 35 

Umum 

1. Pelan Ultimate 35 menawarkan data tanpa had dan hotspot peranti tanpa had untuk semua pelanggan Prabayar ONEXOX selama 30 hari ("Tempoh Sah"). Istilah " hotspot peranti tanpa had" bermakna pelanggan boleh hotspot kepada seberapa banyak peranti yang pelanggan mahu dan berkongsi tarikh dengan sesiapa sahaja selagi terdapat data aktif. 

2. Untuk tujuan Pelan ini, data tanpa had di bawah Pelan ini ditawarkan di bawah Fair Usage Policy (FUP) kami dan dihadkan pada data 50GB setiap bulan dalam Tempoh Sah. 

3. Tempoh Sah laku selama 30 hari adalah daripada langganan pelan yang berjaya. 

4. Pelan ini akan bermula pada 18 November 2021 dan akan tersedia sehingga diberitahu kelak. 

5. Pelan ini hanya tersedia kepada yang berikut: 
• Pelanggan Prabayar ONEXOX baru (Pendaftaran Baru & MNP; Dan 
• Pelanggan Prabayar ONEXOX sedia ada. 

6. Melainkan dinyatakan dengan jelas, Pelan ini tidak boleh digabungkan dengan sebarang tawaran lain. 

7. Pelan ini menawarkan hotspot tanpa had dan data tanpa had di mana kelajuan data akan dihadkan pada 3Mbps untuk setiap langganan. 

8. Pelan ini tidak boleh dipindahkan atau dikongsi dengan mana-mana nombor mudah alih lain. 

9. Untuk Pelanggan Prabayar ONEXOX Baru: 

• Bermula dari 18 November 2021, pelanggan Prabayar ONEXOX yang baru akan layak untuk membeli Pelan Ultimet 35 sebagai Welcome Deal dalam tempoh 10 hari kalendar selepas pengaktifan kad sim berjaya. Permintaan untuk membeli Pelan Ultimate 35 sebagai Welcome Deal selepas 10 hari kalendar tidak akan dilayan. 

• Setelah pertama kali berjaya membeli Pelan Ultimate 35 sebagai Welcome Deal, pelanggan baru sama ada mengaktifkan pelan Prabayar ONEXOX mereka melalui MNP atau pendaftaran nombor baru akan menerima 28 bulan tempoh sah dengan serta-merta, dilanjutkan dari tarikh pembelian. 

• Pelanggan yang menukar pelan dari ONEXOX BLACK ke ONEXOX Prepaid boleh membeli Pelan Ultimate 35 sebagai pakej Welcome Deal tetapi TIDAK layak untuk tempoh sah 28 bulan. 

• Pelanggan yang ingin pengembalian semula akaun (reinstate) (Sama ada pengembalian semula untuk Prabayar ONEXOX, atau ONEXOX BLACK kepada ONEXOX Prepaid) layak untuk membeli pakej Welcome Deal dan tempoh sah 28 bulan.

10. Untuk Pelanggan Prabayar ONEXOX Sedia Ada 

• Pelanggan Prabayar ONEXOX sedia ada akan dapat melanggan Pelan Ultimate 35 ini pada bilabila masa, dengan syarat pelanggan tidak melanggan sebarang pelan data lain. 

Terma dan Syarat Lain 

1. Pelan ini disediakan mengikut Terma dan Syarat Prabayar Khusus ONEXOX dan Terma dan Syarat Am untuk BLACK dan Prepaid Anda mesti mematuhi terma dan syarat tersebut termasuk Dasar Privasi, FUP, terma dan syarat ini, dan sebarang terma dan syarat tambahan lain yang mungkin boleh diamalkan (secara kolektif, "Terma") dan tertakluk kepada perubahan. 

2. XOX berhak untuk mengubah, menukar, menamatkan, melanjutkan Pelan atau meminda, mengubah suai terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di sini mengikut budi bicara mutlaknya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. 

3. Kelajuan sebenar mungkin berbeza-beza dan mungkin terjejas oleh keadaan yang tidak terhad kepada trafik internet umum. 

4. Perkhidmatan data tertakluk kepada batasan rangkaian dan keupayaan peranti.


Anda sudah bersedia untuk maju bersama Ultimate Data 35? 

Internet dan strim sepuasnya pada harga yang tak masuk akal! Anda wajib rasai pengalaman tersenyum sepanjang hari. Kunjungi segera wakil pengedar  Onexox di seluruh negara sekarang atau beli secara online di Onexox Online Store hari ini!
XOX Online Store

BELI SIMKAD ONEXOX DI SINI!

projekAJnetwork

EXCLUSIVE ONEXOX DEALER - EXPLORE ONEXOX PREPAID, ONEXOX BLACK, AND XOX eSIM DETAILS HERE!

Post a Comment

Previous Post Next Post